22 60 20 46 kz7ceo@gmail.com

Bestyrelsen konstituerede sig som følger:

Carl-Erik Olsen Formand kz7ceo@gmail.com 22602046
Henrik L. Solmer, Næstformand
Asger Lund Madsen, Sekretær
Klaus Cesius Larsen, Kasserer
Find Lents Kaas Webmaster
Finn Boye Kristensen 1. Suppleant
Jørn Asmussen 2. Suppleant

Facebook